Pensioendossier Online

Via de online tool E-GOR heb je steeds een accuraat zicht op de reeds opgebouwde pensioenreserves en de totaalprognose op pensioenleeftijd.

Op die manier heb je een duidelijk beeld van alle lopende pensioenpolissen ongeacht de verzekeraar waar deze werden afgesloten.

Tevens geeft E-GOR ook een overzicht van de lopende dekking bij arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Je kan E-GOR ten alle tijde raadplegen en E-GOR verzorgt ook jaarlijks de nodige fiscale controles. Op die manier weet je of je de huidige premie kan behouden, geoptimaliseerd of aangepast dient te worden.

E-GOR staat voor transparantie en efficiëntie. Ook je boekhouder of accountant kunnen een volmacht krijgen om rechtstreeks input te geven.